Bao gồm một chuỗi những vở diễn kết hợp múa đương đại và những loại hình nghệ thuật khác mang tính tương tác cao, như trình chiếu phim ngắn về nghệ thuật, toạ đàm với nghệ sĩworkshop về múa đương đại.

TP. Hồ Chí Minh

05->11.04

Hà Nội

13->21.04

Lễ hội bao gồm một chuỗi những vở diễn kết hợp múa đương đại và những loại hình nghệ thuật khác mang tính tương tác cao, như trình chiếu phim ngắn về nghệ thuật, toạ đàm với nghệ sĩ và workshop về múa đương đại.

Năm nay, lễ hội mang đến chủ đề “Cội Rễ.” Hiểu theo nghĩa ẩn dụ, cội rễ là “di sản” của tổ tiên. Cũng ẩn mình như chính hình ảnh rễ cây, chiều sâu trong tiềm thức của con người được hình thành và trở thành gốc rễ của hành vi ứng xử của chính họ.

Nghệ sĩ tham gia lễ hội năm nay muốn gửi thông điệp về truyền thống uống nước nhớ nguồn, về việc biết ơn thế hệ đi trước, trân trọng những thành quả mà ta được hưởng thụ trong cuộc sống hôm nay.

ORGANIZER

IN COLLABORATION WITH

PREMIUM SPONSORS

MAIN PARTNER

OFFICIAL CONTRIBUTORS

PARTNERS

VENUE SPONSORS

MEDIA SPONSORS

FILM FEST PARTNERS

TEAM

Sebastien Ly

​Dang Thanh Long

Vu Hoang Yen

Nguyen Ngoc Nha Nhi

Lai Van Huyen

Nguyen Le Khanh Tram

​Phan Thuy Trang

SPECIAL THANKS

John Huy Tran, Kieu Maily, Duong Manh Hung

To all family and friends for tirelessly supporting us

SOCIAL

LINKS

© Krossing Over Arts Festival 2019

Part of Villa Saigon Artist in Residency program