top of page
KOAF2023 Design Banner-11.jpg

KROSSING OVER ARTS FESTIVAL

Krossing Over Arts Festival (KOAF) hân hạnh được thông báo rằng kỳ thứ tư của lễ hội đã quay trở lại tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau ba phiên bản từ 2017 đến 2019, KOAF sẽ chuyển hướng sang tổ chức hai năm một lần. Và để tiếp nối thành công của lễ hội năm 2019, KOAF 2023 (Công ty Kerman phối hợp với OHQUAO tổ chức) sẽ tiếp tục cố gắng xây dựng trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật mới lạ, thông qua việc lựa chọn các địa điểm cụ thể như nhà hát, triển lãm nghệ thuật, rạp chiếu phim, múa học.ept stores, etc. 

KOAF2023 kv-01_edited.jpg

Các buổi biểu diễn

Youth Cultural House 

IDECAF

Vin Gallery

Vườn Thảo Điền

Dancenter

The Lyricists

artist-social post-03.jpg

nghệ sĩ

Kim-Sanh Châu / Canada 

Chinh Ba / Việt Nam 

Đoàn Thanh Toàn / Việt Nam  

Loïc Guénin / Pháp 

La Zung / Việt Nam 

Le Mai Anh / Việt Nam 

Sunyoung Grace Lim / Hàn Quốc 

Sébastien Ly / Việt Nam  & Pháp 

Arabesque / Việt Nam 

The Lyricists / Việt Nam  

Robin Mahieux / Pháp 

Red / Việt Nam 

Kim / Việt Nam 

Sùng A Lùng / Việt Nam

Chi Nguyễn / Việt Nam

Trần Hoàng Yến / Việt Nam  

Minh Hiền / Việt Nam

Alexander Tú /  Mỹ 

Yohei Yama / Nhật Bản 

Dũng Trần Quốc / Việt Nam & Pháp

Screenshot 2024-06-24 13.08.46.png

Lễ hội

Krossing Over Arts Festival (KOAF) là nền tảng dành cho nghệ sĩ Việt để tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế. Kể từ kỳ đầu tiên vào năm 2017, sự giao thoa và tính đa dạng đã trở thành cốt lõi của lễ hội. Đặc biệt là giao thoa về phương thức thực hành nghệ thuật: mấu chốt chính là kết hợp liên ngành.

bottom of page