top of page

TP. Hồ Chí Minh

05->11.04

Hà Nội

13->21.04

Bao gồm một chuỗi những vở diễn kết hợp múa đương đại và những loại hình nghệ thuật khác mang tính tương tác cao, như trình chiếu phim ngắn về nghệ thuật, toạ đàm với nghệ sĩworkshop về múa đương đại.

Lễ hội bao gồm một chuỗi những vở diễn kết hợp múa đương đại và những loại hình nghệ thuật khác mang tính tương tác cao, như trình chiếu phim ngắn về nghệ thuật, toạ đàm với nghệ sĩ và workshop về múa đương đại.

Năm nay, lễ hội mang đến chủ đề “Cội Rễ.” Hiểu theo nghĩa ẩn dụ, cội rễ là “di sản” của tổ tiên. Cũng ẩn mình như chính hình ảnh rễ cây, chiều sâu trong tiềm thức của con người được hình thành và trở thành gốc rễ của hành vi ứng xử của chính họ.

Nghệ sĩ tham gia lễ hội năm nay muốn gửi thông điệp về truyền thống uống nước nhớ nguồn, về việc biết ơn thế hệ đi trước, trân trọng những thành quả mà ta được hưởng thụ trong cuộc sống hôm nay.

Ngưỡng Cửa Ký Ức, 2019

-

Trình diễn bởi Thomas Demay, Le Mai Anh, Sébastien Ly, Lisa Robert, và Tran Hoang Yen

TheRoots_07©JoãoGarcia.jpg

The Roots, 2019

-

Trình diễn by Kader Attou

Ngôn Ngữ Trắng, 2019

-

Trình diễn bởi Sunyoung Grace Lim và Vu Minh Thu

bottom of page