top of page

HCMC Dancing School

Body/Lines/Relationships, 120 mins Workshop by Sebastien Ly and Le Mai Anh (FR x VN)

Registration is Closed
See other events
HCMC Dancing School
HCMC Dancing School

Thời gian & Địa điểm

9:30 21 thg 4, 2018 – 11:30

HCMC Dancing School, 155 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

  • Body/Lines/Relationships

    120.000 ₫
    Giảm giá đã kết thúc

Tổng

0 ₫

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page