top of page

MoT+++

Tales of Two Cities, 10 mins Film by Linh Pham (VN x CA) ​Tableaux, 12 mins Film by Maïté Jeannolin, Charlotte Marchal (FR) ​ORE, 12 mins Film by Kim-Sanh Chau and Ray Lavers (CA x FR x VN) ​Cities and Eyes Valdrada, 15 mins Performance by Nhung Hong Vo and Florian Nguyen with 5 dancers (VN x FR)

Registration is Closed
See other events
MoT+++
MoT+++

Thời gian & Địa điểm

20:30 19 thg 4, 2018 – 22:00

MoT+++, 1057 Bình Quới, phường 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

  • Day Pass

    300.000 ₫
    Giảm giá đã kết thúc

Tổng

0 ₫

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page