top of page

Yoko Cafe

Perinthia, 30 mins Performance by Sandrine Llouquet, Nguyen Minh Tam and Zach Schreier (FR x VN)

Registration is Closed
See other events
Yoko Cafe
Yoko Cafe

Thời gian & Địa điểm

20:30 16 thg 4, 2018 – 21:30

Yoko Cafe, 22 Nguyễn Thị Diệu, 6, 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

  • Day Pass

    150.000 ₫
    Giảm giá đã kết thúc

Tổng

0 ₫

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page